وضعیت سد کرج و طالقان نگران کننده است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز گفت: وضعیت مخازن سدهای کرج و طالقان نگران کننده و اقداماتی برای مدیریت بحران آب در تهران و البرز انجام گرفته است.

به گزارش روتیتر : داود نجفیان با بیان اینکه در شرایط کنونی میزان ذخایر آب موجود در سدهای استان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش  نشان می دهد، افزود: اکنون  ذخیره آبی سد کرج ۱۷ درصد  و  سد طالقان ۳۶ درصد  است.

وی افزود: سال گذشته در همین برهه زمانی ۲۵ درصد ظرفیت سد کرج و ۴۳ درصد ظرفیت سد طالقان ذخیره آب وجود داشت .

وی ادامه داد: ظرفیت سد کرج ۱۷۹ میلیون متر مکعب و ظرفیت سد طالقان ۴۲۰ میلیون متر مکعب است که در زمان حاضر بخش عمده حجم این سدها از آب خالی است .

ذخایر آبی سد کرج ۱۷ درصد و سد طالقان ۳۶ درصد است

نجفیان با بیان اینکه ۸۰ درصد آب مصرفی البرز از سفره های زیر زمینی تامین می شود، گفت : ۲۰ درصد مابقی آب مصرفی نیز مربوط به ۲ سد کرج و طالقان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز بیان کرد : میانگین بارندگی ها از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ) تاکنون (سوم بهمن ماه ) در استان البرز ۶۹.۵ میلی متر ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش بارندگی داریم .

وی ادامه داد: بارندگی های سال آبی جاری در مجموع ۱۲ میلیون مترمکعب روان آب برای استان البرز داشته است که با توجه به شرایط خشکسالی چندان موثر نیست.

نجفیان از مردم خواست در مصرف آب صرفه جویی کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*