تلاش برای تخریب حسن مدیر روستا؛
یاوه سرایی معدودی بوقچی های باجگیر و رسانه نما

 

به گزارش روتیتر : به دنبال افزایش احتمال بازگشت حسن مدیر روستا معاون اسبق خدمات شهری کرج و مدیرکل اقتصادی استانداری البرز به شهرداری کرج معدودی از خبرنگارنماهای باجگیر و بوقچی های بی هویت اقدام به انتشار مطالب بی پایه اساس و کذب کردند . این خبرنگارنماهای بی هویت در تلاش هستند تا با این روش روند انتصابات بهبود دهند و شایسته شهردار کرج شوند.
مهرداد کیانی شهردار جوان کرج از زمان انتخاب ، و تنها طی سه ماه گذشته اقدامات موثر و مثبتی در حوزه عمرانی ،مالی، شایسته گزینی و مدیریتی انجام داده است. اقداماتی که به سلیقه برخی خوش نیامده است.
بر این اساس شهردار کرج می بایست بدون توجه به این یاوه سرایی ها اقدامات خود را در راستای پیشبرد اهداف و برنامه هایش انجام و ادامه دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*