یک عضو شورای شهر کرج : فشار برخی برای شهردار شدن برخی افراد بی تخصص، بی تجربه و فاقد صلاحیت و سوخته سیاسی خیانت به مردم است

روتیتر، سید محمد میرحبیبی :یک عضو شورای شهر کرج گفت :فشار برخی به اعضا برای مطرح شدن یک فرد سیاسی ، بی تجربه و بی تخصص و فاقد عملکرد به عنوان شهردار کرج خیانت به کرج و شهروندان است

به گزارش یک منبع آگاه یکی از اعضای شورای شهر کرج که خواست نامش فاش نشود گفت : برخی طی روزهای اخیر در تلاش هستند که از طرق مختلف و رایزنی های خارج از معمول و عرف یک فرد بی تجربه ، بی تخصص و فاقد عملکرد را به اعضای شورای شهر تحمیل کنند .

این عضو شورای شهر گفت :اعضای مستقل شورای شهر کرج که فشار های خارج از عرف را هرگز به مصالح مردم ترجیح نمی دهند در برابر این خواسته نا به حق ایستاده اند چراکه شهر کرج نیاز به شهرداری متخصص ، با تجربه ، کلان نگر و آزمون پس داده دارد و هرگز این حضور این افراد را به نفع مردم کرج نمی داند.در همین حال برخی دیگر از منابع اطلاع رسانی از توسل این کاندیدا به روش های خارج از عرف و ابزار های فشار  سیاسی خبر می دهند .

این منبع آگاه فاش کرد که برخی به دنبال این هستند تا با توسل به ابزار های غیر متعارف وخارج از عرف، فردی سیاسی و فاقد تخصص و تجربه لازم را به عنوان شهردار به شهر و شهروندان کرج تحمیل کنند .

وی با اظهار بی اطلاعی از این همه فشار برای شهردار شدن این فرد بی تجربه ادامه داد : این اقدامات موجب نارضایتی بسیاری از اعضای مستقل شورای شهر کرج شده است .

شهرداری کرج مکان افراد بی تجربه و فاقد تخصص و عملکرد  و آزمون و خطا نیست

این عضو شورای کرج ادامه داد که شهرداری کرج از نظر گستردگی حوزه عملکرد  و نیاز های متعدد در حوزه های تخصصی ، نیاز به شهرداری متخصص با تجربه و دارای عملکرد شفاف است که متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر این مهم را به دست فراموشی داده اند و از یاد برده اند که امانتدار رای و اعتماد مردم در همه حال هستند .

وی افزود شهردرای کرج بی تردید محل آزمون و خطای مهره های نا کارآمد و  سیاسی که چشم به انتصاب در یکی از مهمترین شهرداری های کشور دوخته اند نیست و اعضای مستقل در برابر این خواسته نا به حق که در تضاد کامل با منافع مردم است می ایستند و تن به فشار های بی مورد نمی دهند . هرچند که برخی دیگر از اعضا بخواهند به این فشار ها و قول ها تن در دهند.

هزینه ولع پست و مقام بی تجربه ها را چه کسی می دهد

اصرار برخی از اعضای شورای شهر و رایزنی های گسترده  برخی دیگر را که از بیرون در تلاش هستند تا با روش های مختلف اعضای شورای شهر را متقاعد به پذیرش این فرد بی تجربه و تخصص به عنوان شهردار کلانشهر کرج کنند نشان می دهد که با توجه به عدم توانایی این فرد برای فعالیت حتی در کوچکترین جایگاه شهرداری کرج ، نشان می دهد که انگیزه اصلی این افراد ولع پست و مقام است نه خدمت .

چه خدمت به مردم دارای مولفه ها و اولویت ها و شرایط خاص هر پست و منصبی است که تنها روابط سیاسی  غیر معمول  و از پیش کهنه شده نمی تواند پاسخگوی نیاز مدیریت  شهری کرج باشد . کرج شهری در حال توسعه و پیشرفت است و به همین دلیل نیاز به شهرداری متخصص با تجربه و آزمون پس داده دارد . چراکه کرج نه زمان آزمون و خرا در عالی ترین منصب اجرایی و شهری را دارد و نه هزینه آنرا  می تواند پرداخت کند .

اصرار انتصاب فردی بدون داشتن مولفه های لازم و مورد نیاز به عنوان شهردار کرج موجب تحمیل هزینه های گزاف و فرصت سوزی های غیر قابل جبران به شهر و شهروندان می شود و این هزینه ها را هیچ کس جز مردم و شهر نمی دهند . شهر کرج نباید هزینه ولع پست و مقام  افراد نا کارآمد و بی تجربه و بی تخصص را بدهد.و در این میان بی تردید شورای شهر است که در مقابل مردم می بایست پاسخگو باشد

نارضایتی مردم از اصرار برخی از اعضای شورای شهر برای تحمیل مدیری نا کارآمد به کرج

تکاپو و رایزنی های سیاسی  و تحمیلی برای انتصاب این فرد کار نابلد برای شهردار شدن موجب نارضایتی مردم نسبت به این موضوع شده است . مردم شهر کرج چه از طریق ارتباط با رسانه ها و چه از طریق ارتباط با نخبگان به انحاء مختلف نارضایتی خود را نسبت به اصرار های ولع زا نشان داده اند . به نحوی که  حتی صحبت و بحث  برای انتصاب این فرد به عنوان شهردار موجب دلسردی کارمندان شهرداری و مردم شهر کرج ، نارضایتی شهروندان ، رکود توسعه شهر کرج و .. شده است که این مهم متاصفانه سبب ایجاد حاشیه برای مدیریت شهری شده است .

چه شهر کرج در این شرایط نیاز به مدیریت کلان ، با تجربه ، متخصص و کارآزموده دارد نا مدیری بر گرفته و برخواسته از روابط سیاسی  نا کارآمد که هیچ اقبالی در کشور و تهران ندارد.

درخواست  بحق مردم برای پاسخگویی نمایندگان مجلس و اعضای مدافع شهردار شدن برخی بی تجربه ها ،بی تخص و فاقد عملکرد

در همین حال مردم ، نخبگان ، دلسوزان و بزرگان شهر و بسیاری از اعضای مستقل شورای شهر کرج از برخی از اعضای شورای شهر کرج که در تلاش هستند تا فردی بی صلاحیت و بدون تخصص و تجربه بر مسند شهرداری تکیه بزند درخواست پاسخگویی دارند . چه این دلسوزان معتقد هستند که وکالت مردم در پارلمان شهر کرج امانتی بی بدیل  و فرصتی مغتنم است که در صورت بی توجهی به تهدیدی برای شهر و شهروندان بدل می شود و کرج را به قهقرا م یبرد .

همچنین این افراد دلسوز خواستار ورود و پاسخگویی نمایندگان مجلس در برابر این عملکرد اعضای شورا و همچنین  در انتظار  پاسخگویی برخی از اعضای مدافع شهردار شدن دارندگان ولع پست و مقام ، هستند .

این افراد که چشم به شهرداری کرج دوخته اند بی تردی برای دوستان خود کیسه دوخته اند و برای ولع خود خواب ها دیده اند .

چه کسی ترمز برخی اعضای مسیر خدمت گم کرده  شورای شهر کرج رامی کشد

مردم در انتظار ند تا ببینند چه کسی ترمز برخی از اعضای منحرف شورای شهر از خواسته و امانت مردم را می کشند و خواب سهم خواهان بی تجربه و  بی تخصص را آشفته می سازند .

چه برخی از اعضای شورای شهر کرج که خوشبختانه تعداد آنها در اقلیت به سر می برند از مسیر واقعی خدمت به مردم شریف و شهید پرور کرج منحرف شده اند و راه امانت داری رای مردم را که بی تردید در انتخاب شهردار کرج و پایبندی به ابتدایی ترین اصول تبلور می یابد گم کرده اند .

در این شرایط بی تردید می بایست نمایندگان مجلس ، نهاد های نظارتی ، وزیر محترم کشور و امام جمعه دانشمند و دلسوز کرج وارد عرصه شوند و ترمز منحرفان در شورای شهر کرج را بکشند و آنان را به مردم معرفی کنند . چراکه شورای شهر جولانگاه سهم خواهان و بی تجربه ها و حامیان دارندگان ولع اقتصادی و پست ومقام نیستو می بایست یک بار برای همیشه با برخی از این اعضا که راه را از بیراهه تشخیص نمی دهند و یا تشخیص میدهند و خود را به خواب زده اند برخوردی عبرت آموز شود .

لزوم افشای اسامی خارج شدگان از مسیر امانت مردم و مصالح شهر

انتشار اسامی افرادی که در شورای شهر و چه در بیرون از شوریا شهر در تلاش هستند تا سایر اعضای شورای شهر کرج را منحرف و یا به طرق مختلف آنها را مجبور به اتخاز تصمیمی صد در صد در تضاد با منافع و خواست مردم کنند بی تردید می تواندت تاثیر به سزایی در فهم دقیق تر مردم نسبت به عملکرد برخی از اعضای شورا کند .

این انتشار از منظری دیگر نیز می تواند مانع از تسری این سوءاستفاده و یا اتخاذ تصمیمات اشتباه و عجولانه برخی از اعضای شورای شهر و حتی اتلاف وقت ارزشمند اعضای شورای برای بحث در خصوص فردی که نه تنها هیچ چیز از شهداری و شهر کرج نمی داند بلکه تا کنون یک روز هم سابقه اجرایی و مدیریتی بویژه در حوزه شهرداری نداشته است و می بایست این مهم به سرعت و دقت مورد توجه رسانه ها ونمایندگان افکار عمومی قرار بگیرد انتشار اسامی افرادی که اصرار به اتخاذ بدترین تصمیم را برای شهر داردن هرچند ممکن است عامل بازدارنده  چندان بی اثری باشد اما درس عبرت و بدعت شکنی بی همتا می شود تا مردم بدانند که در دوره بعد و یا حتی در تداوم مسیر  چه گونه پاسخ خیانت به امانت برخی از اعضای شوریا شهر را بدهند .از این جهت انتظار می رود که  اسامی تلاشگران این عرصه حتی با یقین به شکست آنها منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد

آقای  دادگو شما وامدار مردم هستید یا برخی از اعضای منحرف از خواسته و مصالح مردم

پرسش اساسی که مردم از رییس شورای شهر کرج می پرسند این است که نقش مهندس دادگو در این میان چیست آیا دادگو به عنوان رییس شورا می بایست مصالح مردم و اعضای شورا را به انها گوش زد کند و زمینه رعایت مر قانون  نص صریح قوانین را در شورا فراهم آورد یا اینکه تنها به دلیل فشار برخی از اعضای شورای شهر که از مسیر خدمت به مردم و رعایت مصالح مهمه مردم منحرف و خود گم کرده شده اند پا بر روی قوانین می نهید و مانع از اجرای قانون می شوید .

محمود دادگو رییس شورای شهر کرج باید بداند که اگر مردم برای چهارمین بار پیاپی رای داده اند تا عضو شورای شهر شود نه به دلیل عدم قاطعیت که به خاطر انتظار برای تحقق خواسته به حق مردم و شهروندان رای داده اند و وی می بایست خود را وامدار مردم  و شهروندان و تابع قانون و مصالح شهر بداند نه تحت تاثیر تهدیدات و القائات برخی از اعضای منحرف شورای شهر کرج  قرار گیرد .

نقش رییس شورای شهر کرج در ایجاد زمینه عادلانه و منطبق بر خواست مردم و منافع و مصالع شهر و شهروندان در مهم ترین تصمیم گیری شورای شهر کرج یعنی انتخاب شهردار  نقشی تعیین کننده است که می بایست درخواست های غیر قانونی را از دستور کار شورای شهر کرج خارج کند و زمینه رابرای برقراری عدالت در تصمیم گیری و اتخاذ بهترین تصمیم فراهم آورد.

اما با این حال بررسی ها نشان می دهد که محمود دادگو برای اجرای قوانین و آیین نامه منطقی در شورای شهر کرج با مشکل و فشار برخی از اعضای شورای شهر روبرو است که ظاهرا این فشار ها تا کنون توانسته رییس شورای شهر را از رییس مردمی به رییس متمایل به برخی از اعضا تبدیل سازد اما با توجه به اهمیت عملکرد دادگو در اذهان مردم به نظر می رسد که محمد دادگو می بایست هر چه سریعتر رویه خود را تغییر دهد و زمینه برقراری قانون  رعایت عدالت را در مهمترین تصمیم گیری شورای شهر کرج فراهم آورد .

از سوی دیگر رییس شورای شهر کرج می بایست با مخالفت با درخواست غیر قانونی برخی از اعضای شورای شهر کرج مبنی بر عدم ورود خبرنگاران به صحن شورا مخالفت کند و مانع از این تصمیم گیری غیر قانونی و غیر مردمی شود .

محمد دادگو در موضوع انتخاب شهردار کرج نیز می بایست با توجه به اعتماد و انتظاری که مردم از وی دارند بهترین تصمیم را بگیرد چراکه تصمیم گرچه همان یک رای است اما به شدت از سوی مردم رصد می شود و اگر تصمیمی بگیرد بر خلاف خواسته مردم هرگز نمی تواند شاهد تداوم اعتماد مردم به خود باشد و می بایست زود تر از موعد از نمایندگی مردم در بطن جامعه خداحافظی کند . هرچند ممکن است تا آخرین روز دوره چهارم بر صندلی جلوس کند .

سایر اعضای شورای شهر کرج نیز از وضعیتی مشابه برخوردار هستند چه گرچه ممکن است برخی از اعضای شورای به برخی از کاندیداها در خفا رای دهند اما هیچ چیز از دید رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی و مردم فهیم کرج پنهان نمی ماند و اعضایی که دست به خیانت به امانت مردم که همانا رای آنها است می زنند به شدت مورد خشم مردم قرار می گیرندو مورد تنفر آنها و سرنوشتی بهتر از اعضایی که زود از اعتماد مردم خارج شده اند ، نمی یابند .

بر این اساس رییس شورای شهر کرج می بایست با تلاش برای اجرای دقیق قانون و ایجاد زمینه لازم برای بهترین انتخاب بر اساس و منطبق بر خواست مردم ، مسوولان ، نخبگان و دلسوزان شهر کرج ، تداوم اعتماد مردم را ایجاد کند و نظر خود را به صورت شفاف بیان سازد و مانع از تقویت شایعه تاثیر پذیری وی از برخی از اعضای شورای شهر کرج شود .چه این رفتار های دوگانه سبب شده است که وی به شدت مورد انتقاد افکار عمومی و نخبگان قرار گیرند.

تلاش یک مهره بی تجربه و سوخته سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری برای مطرح شدن به عنوان شهردار کرج/ هزینه ولع اقتصادی و پست و مقامی آقا زاده ی مهره سوخته سیاسی را چه کسی میدهد
در بین کاندیداها ی شهرداری کرج فردی وجود دارد که به رغم برخورداری از فعالیت در شهرداری کرج فاقد تجربه و تخصص لازم است و داشتن ولع اقتصادی و کسب پست یکی از شاخصه های وی به شمار می رود .

این آقازاده  تجربه اش در حد شرایط کنونی نیست و در زمان انتخابات ریاست جمهوری برای یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اقدام به تشکیل چندین ستاد انتخاباتی در البرز نمود و بههمیندلیل به آقازادهی مهره سوخته ریاست جمهوری معروف شدن است چراکه به رغم داشتن قرابتبا کاندیدای مورد نظر به قدری از وی حمایت کرد  که همگاناو را به آقازاده تشبیه کردند . حال سوالی که مطرح می شود این است که هزینه این آقازاده انتخاباتی که نتوانست به نتایح دلخواه خود دراستان البرز دست یابد برایشهردار شدن باتوجه به بی تجربگی و عدم تناسب تخصص و عملکرد نه چندان موفقش در شهرداری کرج چه طور می تواند گزینه مناسبی برای شهرداری کرج باشد . بی تردید هزینه این افراد را در صورت انتخاب مردم می دهند.

تلاش این مهره سوخته بومی در انتخابات ریاست جمهوری از نظر سیاسی و عملکردی برای مجاب کردن اعضای شورای شهر بی فایده و بی ثمر است چه را که شورا حاضر به تحمل هزینه های ولع اقتصادی و پستیبرخی افراد را نمی دهد. فرد مورد نظر این مقاله جزء ۱۹ نفر کاندیدای اولیه شورای شهر کرج بود و بر اساس اخبارواسله موفق به کسب حد نصاب نشده است

انتخاب فردی با تجربه ، متخصص ، دارای عملکرد و کارنامه  موفق  به عنوان شهردار خواسته مردم و وظیفه شورا است

مردم و نخبگان همواره به عنوان بخش های مهم و تاثیر گذار جامعه مطرح بوده اند . بویژه نقشمردم درانتخاب اعضای شورای شهر همچون سایر انتخابات مهم و تعیین کننده و به فرموده امام راحل(ره) میزان است . در انتخاب شهرداران نیز مردم از اعضای شورای شهر خود انتظار به حقی دارند و آن چیزی جز انتخاب فردی آگاه، متخصص، متعهد، باتجربه و با کارنامه ای موفق و روشن نیست . مردم کرج نیز از نمایندگان خود در شورای شهر کرج خواستار انتخابشهرداری بااین مولفه ها هستند تا روند رو به رشد کرج افزایش یابد و توسعه پایدار این کلانشهر محقق گردد.

مردم بدانند که برخی از اعضای شورای شهر به مهمترین سوگند خود مبنی بر انتخاب بهترین گزینه شهردار می خواهند پشت کنند

تلاش های بی حد و چشم بسته برخی از اعضای شورای شهر کرج در تاریکی حب پست و مقام برخی از مهره های  ، فاقد تجربه ، بی تخصص و فاقد عملکرد بی تردید در تضاد و مخالفت کامل با سوگند ها و قول های اعضای شورای شهر کرج به شمار می رود چراکه اعضای شورای شهر کرج در تمام ایام تبلیغات برای جلب اعتماد مردم یکی از مهمترین شعار های خود را انتخاب شهرداری غیر سیاسی ، با تجربه ، کارآمد ، آزمون پس داده  ، توانمند و متخصص عنوان کرده بودند .

اما هنوز ۲ ماه از مراسم معارفه و ادای سوگند آنها نگذشته که برخی از اعضای شورای شهر کرج در تلاش هستند تا با تاثیر پذیری از روابط  به فردی فاقد تجربه ، بی تخصص  بدون عملکرد رای دهند که حتی اسم خیابان های اصلی این شهر را نمی داند و تا به حال یک روز هم در شهرداری کرج  فعالیت نکرده است .

این اعضای شورای شهر خیلی زود فراموش کرده اند که وامدار مردم و خواسته آنها هستند و می بایست در تمامی تصمیمات بویژه انتخاب شهردار وامدار نظر و خواسته و مصالح آنها باشند . اما چرخ روزگار آنها را زود ظاهرا از پای درآورده به نحوی که برخی از آنها به دنبال انتصاب افرادی هستند که ولع  پست و مقام دارند و به جای خدمت به دنبال انحراف از معیار و مصالح مردم هستند.

انحرافی که ارمغانی جز عقب رفتگی ، تقسیم پست ها و مقام ها و رانت زایی در شهرداری و مدیریت شهری به دنبال ندارد . هرچند ما نیز معتقد هستیم که هیچ عضوی حاضر و مایل به بی ثباتی شهرداری کرج و ایجاد فرصت رانت خواری برای برخی افراد بیورن از شورا و شهرداری نیستند و اگز گامی اشتباه بر میدارند یا می خواهند بردارند سهوی است نه تعمدی.

بی تردید تلاش ماندگار -البته در صفحه تاریک تاریخ کرج -برخی از اعضای شورای شهر کرج برای انتصاب افراد ضعیف ، مسئله دار ، ایجاد بی ثباتی ، و تلاش برای انتخاب فردی سیاسی ، تهی از عملکرد ، بی تخصص و بی تجربه به عنوان شهردار چیزی جز حرکت بر مسیر منافع مردم است ، به نحوی که حاضرند دست به هر تبادل رانتی برای بدست آوردن این فرصت بزنند .

تبادلی که در آن منافع مردم در سر راه منافع گروهی و شخصی  ذبح می شود .

از همین جهت نهاد های نظارتی و امنیتی و مردم و دلسوزان باید به طرق قانونی و اجتماعی با این گونه تلاش ها و حاشیه سازی ها و تصمیما ت احتمالی برخورد کنند تا شهر کرج وارد دوران بی ثباتی و رانت خواری نشود .

چه اقداماتی از این دست بی تردید موجب تحمیل سال ها ضرر و آثار منفی به کرج و شهروندان می شود و می  بایست دلوسزن قبل از رخ دادن این اتفاق به این موضوع ورود کنند. انشاءالله

 

 

1 Comment

  1. مدیریت محترم سلام   اول ازاین همه احساس مسئولیت واطلاع رسانی تشکر میکنم           دوم ایامیدانید این اختلاف سلیقهاواین تغیرات چه هزینه سنگین برای شهرومردم کرج دارد؟چرادست ازاین بداخلاقیهاواعمال سلیقه شخصی برنمیداریم؟مگریک نماینددراختیارخودش هست؟مگرپشت تمامی این حرفهاخدمت بمردم وشهرنیست؟                ازتمام این حرفهاکه بگذریم میبینم که اقازاده برای کرج هزینه بسیارسنگینی داشته تااقازاده جدا اقازاده شده وازاین سرمایه بایدبنحواحسن استفاده کرد.                    تاکی میخواهیم از صفرشروع کنیم وباچه هزینه ای؟من پیشنهاد میکنم اگر اقازاده تغیراتی درحوزههای خودازجمله حوزه مشاورین انجام دهدوازمشاورین متخصص  وباتجربه استفاده کند اقازاده دربین تمامی گزینهابهترین است

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*