احکام ترکان برای امور ایرانیان خارج از کشور

روتیتر:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اکبر ترکان در حکمی قوام شهیدی را با حفظ سمت به عنوان «معاون حقوقی، کنسولی و امور مجلس» دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب کرد. متن حکم ترکان بدین شرح است:
جناب آقای قوام شهیدی
قائم مقام و سرپرست محترم دبیرخانه شورا
نظر به مراتب تعهد، دانش و توانمندی، تجارب و سوابق درخشان مدیریتی جنابعالی، بدینوسیله با حفظ سمت به سمت«معاون حقوقی، کنسولی و امور مجلس» دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب می شوید.
با توجه به سیاست های دولت “تدبیر و امید” مبنی بر تعامل و بهره گیری از ظرفیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان مقیم خارج از کشور و بستر سازی مشارکت آنان در عرصه های سازندگی و توسعه پایدار ملی، امید است با تعامل مناسب با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی ذیربط، در جهت حل مشکلات هموطنان مقیم خارج از کشور و پیشبرد امور و تحقق اهداف مزبور، برنامه ریزی و اهتمام فرمائید.
اکبر ترکان
سرپرست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، همچنین در حکم دیگری محمدابراهیم طاهریان‌فرد را به عنوان «معاون برنامه‌ریزی و مطالعات» دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب کرد. متن حکم ترکان بدین شرح است:
جناب آقای محمد ابراهیم طاهریان فرد
نظر به مراتب تعهد، دانش و توانمندی، تجارب و سوابق درخشان مدیریتی جنابعالی، بدینوسیله به سمت«معاون برنامه ریزی و مطالعات» دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب می شوید. با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر تعامل و بهره گیری از ظرفیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان مقیم خارج از کشور و بستر سازی مشارکت آنان در عرصه های سازندگی و توسعه پایدار ملی، امید است در جهت انجام مطالعات و پژوهش های بنیادین مورد نیاز و شناخت توانمندی های ایرانیان، برنامه ریزی و اهتمام فرمائید.
اکبر ترکان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*