تغییر یک معاون دیگر وزیر راه و شهرسازی

روتیتر:به دنبال تغییرات مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی جایگزین میرمحمد غراوی در معاونت معماری و شهرسازی می شود.

حناچی در دوران وزارت عبدالعلی زاده در مسکن و شهرسازی هم عهده دار این سمت بود. وی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران است.
در سوابق شغلی حناچی آمده است: رئیس موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران، اولین رئیس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران، رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و معاون معماری و شهر سازی وزارت مسکن و شهرسازی.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*